Næroset Bru

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2021-2022

Kontraktsum: 20 000 000

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Innlandet fylkeskommune, avd. samferdsel

Næroset Bru

Næroset bru ligger på Fv216 i Ringsaker kommune, med ÅDT på ca. 2600 og store sesongvariasjoner siden mye av turisttrafikken til Sjusjøen går på denne vegen.

Det etableres interimsbru oppstrøms eksisterende bru for å sikre avvikling av trafikk i ett regulert kjørefelt gjennom anleggsperioden.

Dagens bru rives, fjernes og erstattes med ny bru fundamentert på stålkjernepæler. Ny bru vil etableres med fortausløsning for gående og syklende. I samme prosjekt vil også krysset med Nærosvegen bygges om. Arbeider er igangsatt og planlegges ferdigstilt våren 2022.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Innlandet fylkeskommune avdeling samferdsel.

NB! Bildet viser Næroset bru ved oppstart av prosjektet. 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter