Rv3 Rendalen grense - Alvdal skurlag

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 08.2020-10.2022

Kontraktsum: 182 000 000

Entrepriseform: Utførelsesentreprise (Rammeavtale basert på enhetspriser)

Kunde: Statens vegvesen

Rv3 Rendalen grense - Alvdal skurlag

Riksvei 3 er hovedveien gjennom Østerdalen, med en total lengde på 290 km. Dette er en sterkt trafikkert vegstrekning, og fungerer som en hovedferdselsåre for tungtransport mellom Oslo og Trondheim. Stedvis er vegen både smal og svingete, og målet med forbedringen er en mer trafikksikker og framkommelig veg. Hovedoppdraget er i Alvdal kommune på strekningen Rendalen grense til Skurlaget i Alvdal. Arbeidet med Rv3 er et av de større prosjektene for Gjermundshaug Anlegg har hatt.

Oppdraget har bestått av:

Veiprosjektering og bygging av ca. 23 km vei, inkludert utforming og dimensjonering.
Prosjektering og bygging av tilhørende drens og overvannssystemer.
Prosjektering og bygging av støttemurer.
Prosjektering av terrengutforming i sideterreng. Utførelse av masseflytting, utslaking av sideterreng og arrondering.
Veiutforming med hensyn på trafikksikring.
Støyskjerming av boliger, prosjektert av rådgivende UE.
Asfalt, rekkverk og asfaltfresing er blitt utført i underentrepriser.

Arbeidet har blitt utført mens strekningen har vært trafikkert. 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter