Fv 24 Gata - Kalsveen vegkryss

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2020-2021

Kontraktsum: 7 750 000

Entrepriseform: NS8406

Kunde: Innlandet fylkeskommune, avd. samferdsel

Fv 24 Gata - Kalsveen vegkryss

Ca 6 km av Fv 24 Gata – Kalsveen vegkryss (Rv3) skal utbedres i form av tosidig breddeutvidelse. Her skal vegen utbedres til å bli totalt 7,5meter med 3 meterkjørebane og 0,75meters skulder. Ny vegstandard blir Hø2. Sammen med Fv24 Gata – Kalsveen vegkryss som er et vedlikeholdsprosjekt skal det bygges en ny gang og sykkelvei fra Filsetvegen til gata (ca 2,5 km). Veg strekket går igjennom ulendt terreng fra bløt myr til fjell og har en ÅDT på 4100 med 12 % tunge kjøretøy. Prosjekt må håndtere en veg med høy trafikk, syklende og gående sammen med utbedring og bygging. 

Prosjektet skal legge til rette for en blanding av vedlikeholdstiltak, trafikksikkerhetstiltak og utbedringstiltak.

De viktigste trafikksikkerhetstiltakene er sikring mot utforkjøringsulykker, viltulykker, fjerning av farlig sideterreng og avskoging, som vil bedre sikt- og lysforhold, og gi mer ensartete kjøreforhold i perioder med varierende temperaturer rundt null grader.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter