Breddeutvidelse Rv. 3

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2015

Breddeutvidelse Rv. 3

Breddeutvidelse av Rv. 3, inkl. utskifting av 80 stikkrenner samt prosjektering og byggeledelse.

Relevante prosjekter