E6, Minnesund

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2014-2015

E6, Minnesund

Graving av rørgrøfter og legging av 60.000 meter rør langs nye E6 fra Minnesund og nordover til Brøhaug.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter