ERTMS Røros og Solørbanen

Tjenesteområde: Jernbane

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2021-2022

Kontraktsum: 201 000 000

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Bane NOR

ERTMS Røros og Solørbanen

Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen. Målet er å erstatte dagens utdaterte teknologi med det databaserte ERTMS – et signalsystem som er felles for alle europeiske land.

ERTMS vil modernisere trafikkstyringen på jernbanen og på sikt bidra til å forenkle oppgavene knyttet til vedlikehold og fornyelse av signalanlegg. Med det nye systemet vil jernbanens sikkerhet øke fordi automatikken som tar over reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

Dagens signalanlegg bruker utvendige lyssignaler for å styre togtrafikken. ERTMS er derimot databasert og sender informasjon og kjøretillatelser gjennom jernbanens eget mobilnett til en monitor plassert i lokførerens hus. Det gjør at utvendige lyssignaler og annen infrastruktur blir overflødige. I tillegg vil akseltellere benyttes som togdeteksjon i stedet for sporfelt.

Denne totalentreprisen gjelder forberedende arbeider for det fremtidige ERTMS-anlegget på Rørosbanen og Solørbanen. Dette innebærer hovedsakelig prosjektering og bygging av nye føringsveier og vedlikeholde eksisterende føringsveier, etablering av fundament for nye tekniske hus, samt levering av grensesnittskap for strømforsyningen til de nye tekniske husene for ERTMS. På Rørosbanen er det planlagt 18 tekniske stasjoner, 70 sikrede planoverganger og 5 nye blokkposter for det nye signalanlegget. På Solørbanen er det planlagt 4 tekniske stasjoner og 27 sikrede planoverganger for det nye signalanlegget. Det er planlagt med 1 nytt tekniske hus på alle stasjoner, med unntak av Elverum, der det skal være 2 tekniske hus.

 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter