Fjernstyring, Hjerkinn og HFK-sletta

Tjenesteområde: Miljøsanering

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2009-2015

Fjernstyring, Hjerkinn og HFK-sletta

Utkjøring av 120.000 kubikkmeter masse med hjelp av fjernstyrte maskiner fra Forsvarets gamle øvingsområde på Hjerkinn. I etterkant revegetert og beplantet med mellom 8000 og 9000 planter. På HFK-sletta ble det fjernet en styringsbunker, tatt opp kummer og ledninger, bearbeidet hele sletta på 64.000 kvadratmeter og lagt voller, sådd og gjødslet. I tillegg vedlikeholdskontrakt på veier i området.

Relevante prosjekter