Føringsveier Nittedal stasjon

Tjenesteområde: Jernbane

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2024

Kontraktsum: 8 000 000

Entrepriseform: Utførelsesentrepris

Kunde: Bane NOR

Føringsveier Nittedal stasjon

Nittedal stasjon ligger i Nittedal kommune, og er tilknyttet banestrekningen Gjøvikbanen, med togforbindelse mot Gjøvik, Jaren og Oslo S.

Entreprisen Nittedal stasjon var en oppgradering av Nittedal stasjon, som baserte seg på føringsveier for signal langs jernbanesporet, samt oppgradering langs sporet. 

Arbeidet har dermed basert seg på å bygge ca. 2200 meter med ny føringsvei mellom forsignalet og hovedsignalet på begge sider av Nittedal stasjon. Signalkabler er flyttet fra midlertidig føringsvei og over i ny føringsvei i samarbeid med Site Service Bane. 

Relevante prosjekter