Jaren 2

Tjenesteområde: Jernbane, Veibygging, Vann og avløp

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 03.2020 - 10.2020

Kontraktsum: 27 000 000

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Bane NOR

Jaren 2

Jaren stasjon ligger på Gjøvikbanen i Jaren, Gran kommune. Stasjonen er endestasjon for lokaltog mellom Oslo S og Jaren, i tillegg til en trafikkert stasjon for regionstogene mellom Oslo S og Gjøvik. Stasjonen bestod opprinnelig av fire spor på stasjonsområdet, med sideplattform til spor 1, samt en mindre mellomplattform til spor 2 ,med adkomst over spor 1. 

Totalentreprisen Jaren 2 var et forberedende prosjekt i forbindelse med en større oppgradering av stasjonen (Jaren 3). Arbeidet i det forberedende prosjektet omfattet omlegging av VA, riving av eksisterende bygninger og uttrekksspor, samt rydding og annen rigging for Jaren 3 prosjektet. 

Det kan leses mer om Jaren 3 prosjektet under "våre prosjekter". Denne kontrakten ble også vunnet av Gjermundshaug Anlegg.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter