Jaren 3

Tjenesteområde: Jernbane, Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 07.2020 - 28.02.2022

Kontraktsum: 292 000 000 kr

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Bane NOR

Jaren 3

Jaren stasjon ligger på Gjøvikbanen i Jaren, Gran kommune. Stasjonen er endestasjon for lokaltog mellom Oslo S og Jaren, i tillegg til en trafikkert stasjon for regionstogene mellom Oslo S og Gjøvik. Stasjonen bestod opprinnelig av fire spor på stasjonsområdet, med sideplattform til spor 1, samt en mindre mellomplattform til spor 2 ,med adkomst over spor 1. Hensikten for prosjektet Jaren 3 er å gjennomføre en større oppgradering av Jaren Stasjon. Dette gjennomføres for å øke hensettingskapasiteten på Gjøvikbanen for å kunne benytte lengre materiell på banen, og for å kunne kjøre togtilbudet som er planlagt i Ruteplan 2027. Videre er det et mål å etablere en planfri kryssing på stasjonen for gående og syklende. 

Totalentreprise Jaren 3 omfatter bygging av ny driftsbase, nytt hensettingsanlegg inkludert nytt uttrekksspor, samt ombygging av stasjonsområdet med nye plattformer og overgangsbru.

I forbindelse med Jaren 3 prosjektet ble det gjennomført forberedende arbeider (Jaren 2). Det kan leses mer om Jaren 2 prosjektet under "våre prosjekter". Denne kontrakten ble også vunnet av Gjermundshaug Anlegg.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter