Jaren 3

Tjenesteområde: Jernbane, Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Pågående

Periode: 07.2020 - 28.02.2022

Kontraktsum: 292 000 000 kr

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Bane NOR

Jaren 3

Jaren stasjon er lokalisert på Gjøvikbanen (km 71.920) på Jaren i Gran kommune. Stasjonen er endestasjon for lokaltogene mellom Oslo S og Jaren og betjener regiontogene mellom Oslo S og Gjøvik. Jaren stasjon består i dag av fire spor på stasjonsområdet, med plattform til spor 1 og en mindre mellomplattform til spor 2. Adkomst til mellomplattform er over spor 1. Hensikten for prosjektet Jaren stasjon er å øke hensettingskapasiteten på Gjøvikbanen for å kunne benytte lengre materiell på banen, og for å kunne kjøre togtilbudet som er planlagt i Ruteplan 2027. Videre er det et mål å etablere en planfri kryssing på stasjonen for gående og syklende.

Prosjektet består primært av tre hovedområder:

• Hensettingsanlegg

• Oppgradering av stasjonsområdet

• Permanent drifts- og vedlikeholdsbase med sportilgang.

Arbeidene deles inn i to totalentrepriser.

• Totalentreprise Jaren 2 omfatter omlegging av VA, riving av eksisterende bygninger og uttrekksspor, samt rydding og forberedelser for Totalentreprise Jaren 3. Denne kontrakten ble også vunnet av Gjermundshaug Anlegg og ferdigstilt 1. halvdel 2020.

• Totalentreprise Jaren 3 omfatter bygging av ny driftsbase, nytt hensettingsanlegg inkludert nytt uttrekksspor, samt ombygging av stasjonsområdet med nye plattformer og overgangsbru.

 

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter