Rundkjøring Tynset

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2013-2014

Rundkjøring Tynset

Bygging av ny rundkjøring, tilhørende veiløsninger, ny oppstillingsplass for busser og av- og påkjøringsrampe.

Relevante prosjekter