Rv. 3, Opphus

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2011-2012

Rv. 3, Opphus

Breddeutvidelse 6,5 km. Betongarbeider ny kulvert og utvidelse av eksisterende bru.

Relevante prosjekter