Sølna Kraftverk, Alvdal

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2015-2016

Sølna Kraftverk, Alvdal

Underentreprenør for NCC med blant annet rydding og legging av rørgate på 1,5km fra dammen til ny kraftstasjon og rydding av damområde. Ellers alt av grunn- og maskinarbeid i tilknytning til utbyggingen.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter