Sporfornyelse Marienborg Stasjon

Tjenesteområde: Jernbane

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: August, 2023 - Mai, 2024

Kontraktsum: 24,2 mill nok

Entrepriseform: Entreprisform

Kunde: Bane Nor SJ

Marienborg S

Marienborg stasjon er en holdeplass som ligger på dovrebanen i Trondheim kommune i nærheten av St. Olav Hospital i Trondheim. Holdeplassen er knutepunkt for tog mot Røros, Oppdal, Lerkendal, Trondheim S, Steinkjer og Östersund i Sverige.

Totalentreprisen var å byttet skinner, sviller og masse i spor 7, 8 og 9. Det utgjør totalt i snitt 700 meter i hvert spor. Det ble byttet 1 km med skinne på strekningen mellom Selsbakk og Marienborg, og utskiftning av sviller i sporveksel 301 på Marienborg. Dette inkluderte pakking, nøytralisering og sveisning. 

Relevante prosjekter