Tømmerterminalen - Koppang

Tjenesteområde: Veibygging

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2015-2016

Tømmerterminalen - Koppang

Bygging av ny tømmerterminal ved Koppang stasjon. Med jernbanespor i midten, asfalterte lastegater på hver side av sporet, samt opparbeidelse av store grusarealer utafor. Grøfter for vann, avløp og elektro. Bygging av støyvoll og støyskjerm.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter