VA Nydal

Tjenesteområde: Vann og avløp

Kontraktseier: Gjermundshaug Anlegg AS

Status: Ferdig

Periode: 2013-2014

VA Nydal

Nytt vann- og avløpssystem på en 2,9 kilometer lang strekning langs E6 i Nydal, nord-øst for Hamar. Inkl. gjenoppretting av 82 000 kvadratmeter med dyrka mark. 

Relevante prosjekter