Vålåsjø Kryssningsspor

Tjenesteområde: Veibygging, Jernbane

Status: Ferdig

Periode: 2011

Vålåsjø Kryssningsspor

Bygging av 750 meter kryssningsspor samt opparbeidelse driftsveg langs nytt spor. 

Montering av prefabrikert kulvert.
Bygging av 2 stk sporvekslere.
Etablering av kabelkanaler på peler ca 2 km.

Høsten 2011 er det i tilegg startet arbeider med bygging av 2 km driftsveg langs spor. 

 

Relevante prosjekter