Gjermundshaug Anlegg vant entreprisen «Rv. 3 Østerdalen, Evenstad – Imsroa».

jul. 09, 2024

Gjermundshaug anlegg er innstilt som utførende entreprenører på entreprise “Rv. 3 Østerdalen, Evenstad - Imsroa. Entrepriseformen er totalentreprise og arbeidet skal utføres i samarbeid med Sweco Norge AS

Entreprisen er på 5 km, og strekker seg fra Evenstad bru til Birkebeinervegen. Arbeidet vil også ta for seg blant annet utbedring av de ulykkesbelastede messelsvingene. 

Dette er et tiltak for å bygge en ny og sikrere riksvei. Stormen “Hans” medførte store ødeleggelser som følge av flom. Den nye veien skal dermed bygges for å kunne tåle 200-årsflommer. I tillegg er strekningen en del av en viktig nasjonal godskorridor i retning nord-sør. Rv3. gjennom Østerdalen, og er en del av ruteveien for 80-90% tungtransport som kjører mellom Oslo - Trondheim. En annen utfordring er at vegbredden og kurvaturen fører til økt risiko for ulykker og gjør det vanskeligere å ferdes trygt. 

Dette er for oss en jobb som er viktig, fordi den er nært hjemme. Derfor gleder vi i Gjermundhaug til å ta fatt på dette arbeidet! 

Foto: Statens Vegvesen

Aktuelt

Bærekraftsrapport 2023

Vi er stolte over å presentere vår 3. bærekraftsrapport.

Bærekraftsrapporten for 2023

Denne bærekraftsrapporten gjelder for Gjermundshaug Anlegg AS og er et supplement til
vårt konsern Eledas lovpålagte bærekraftsrapport etter årsregnskapsloven. Rapporten gjelder for 1.januar 2023 til 31. desember 2023.


For spørsmål rundt bærekraft eller denne rapporten, ta gjerne kontakt med Yvonne-Marie Miniggio.

yvonne-marie.miniggio@bga.no
Bærekraftsmedarbeider.
Juni 2024, Alvdal, Norge

Les mer