Miljøsanering

Gjermundshaug Anlegg utfører arbeid innen miljøsanering. Vi bidrar til natur- og miljøopprydding, blant annet gjennom tidenes største naturrestaurering i Norge fra Forsvarets skytefelt på Hjerkinn. Her utviklet vi en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner.

Utkjøring av 120.000 kubikkmeter masse med hjelp av fjernstyrte maskiner fra Forsvarets gamle øvingsområde på Hjerkinn.

I etterkant revegetert og beplantet med mellom 8000 og 9000 planter.

På HFK-sletta ble det fjernet en styringsbunker, tatt opp kummer og ledninger, bearbeidet hele sletta på 64.000 kvadratmeter og lagt voller, sådd og gjødslet.

I tillegg vedlikeholdskontrakt på veier i området.

Kontakt oss

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Relevante prosjekter