Gjermundshaug Anlegg AS

Rypevegen 10

2406 Elverum

Kontaktpersoner

Pål Ligård

Daglig leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Espen Carlsen

Konsernleder, IKT og Digitalisering

Gjermundshaug Gruppen AS

Jeanette Bjørnstad Stenseth

HR-leder

Gjermundshaug Anlegg AS

Jon Didrik Schildmann

Innkjøpssjef

Gjermundshaug Anlegg AS

Thor Håkon Karterud

Leder Teknologi og Kvalitet

Gjermundshaug Anlegg AS

Kjell Arne Skaret

Tilbud - og markedssjef

Gjermundshaug Anlegg AS

Una Lund

Leder HMS og Bærekraft

Gjermundshaug Anlegg AS

Mona Sletten

CFO - Økonomisjef

Gjermundshaug Anlegg AS