Hvem er vi

Gjermundshaug Anlegg er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. Før Eleda tok over selskapet har det hatt nesten 75 år med lokalt familieeierskap som har bygget solide og synlige verdier for samfunnet, så som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg. 

Gjermundshaug Anlegg er en av bedriften i Eleda-konsernet.

Gjermundshaug Anlegg er ISO-sertifisert etter ISO 9001om system for kvalitet, ISO 14001 om system for miljø, ISO39001 system for trafikksikkerhet og ISO 45001 om system for arbeidsmiljø.

Vår kompetanse – din trygghet
Vi setter pris på erfaring, men vet at unik kompetanse ikke kommer av seg selv. Derfor er vi opptatt av utviklingsmuligheter, og legger til rette for faglig videreutvikling for våre ansatte. Samtidig ønsker vi å bygge ny erfaring ved å satse på lærlinger. Mangfold er viktig for oss, derfor rekrutterer vi både jenter og gutter i alle aldre. Arbeidsmiljøet hos oss beskrives av våre medarbeidere som svært godt, og vi jobber hver dag for å være en attraktiv arbeidsplass der trivsel skal regjere. 

Hva gjør vi
Hovedvirksomheten i konsernet er anleggsvirksomhet. Samtidig er vi fremtidsrettet og fremoverlent i digitalisering av prosesser og bruk av teknologi, og benytter dette for eksempel til miljøsanering. I de senere år har vi bidratt til natur- og miljøopprydding, blant annet gjennom tidenes største naturrestaurering i Norge fra Forsvarets skytefelt på Hjerkinn. Her utviklet vi en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner. Vi benytter i dag droner, GPS, trådløs kommunikasjon, og fjernstyrte, førerløse og autonome maskiner for flere typer oppdrag.

Visjon og verdier
Vår visjon sier alt om vårt samfunnsoppdrag: Vi bygger varige verdier for kommende generasjoner!

Våre kjerneverdier
Pålitelig, Stolt, Trygg

Vi etterstreber at kjerneverdiene blir levende i organisasjonen, og styrende for hver enkelt medarbeiders prioriteringer og handlemåte. Vi skal også etterstrebe at bedriftens kjerneverdier er i overenstemmelse for hvordan våre omgivelser opplever oss.