Selskaper i gruppen

Anleggs- og entreprenørselskapene Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS utgjør kjernevirksomheten i Eleda Norge. Konsernet består også av datterselskapet FS Betong AS

 

 

 

Anlegg Øst Entreprenør AS

Fåberggata 126, 2615 Lillehammer 

Anlegg Øst Entreprenør er en tradisjonell anleggsentreprenør lokalisert i Innlandet, uten geografiske bindinger Selskapet er sammen med selskapene Gjermundshaug Anlegg og FS Betong en del av Eleda Group. Selskapet utfører privat og offentlig infrastruktur som veg, jernbane, energi, flomsikring, vann & avløp, opparbeidelse tomter, masseforflytning, miljøsanering, rivningsarbeider og betongkonstruksjoner. I tillegg til å være en tradisjonell anleggsentreprenør har Anlegg Øst Entreprenør kompetanse på totalentrepriser, prosjekteringsledelse og prosjektstyring, administrasjonen er lokalisert på Lillehammer. Anlegg Øst Entreprenør er godkjent for ansvarsrett tiltaksklasse 3 av Direktoratet for byggkvalitet. 

Se våre prosjekter her. 

 

Gjermundshaug Anlegg AS 

Randmælsveien 34, 2560 Alvdal 
Rypevegen 10, 2406 Elverum 

Gjermundshaug Anlegg sin virksomhet er i stor grad den samme som Anlegg Øst Entreprenør AS, i tillegg til at de leverer vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter og jernbaneentreprenører over hele landet. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal og Elverum. Arbeidsområdet er hele Østlandet og Midt-Norge. Gjermundshaug Anlegg er godkjent for ansvarsrett Tiltaksklasse 3 av Statens Byggtekniske Etat. 

Se våre prosjekter her