Lærling

Er du vår neste lærling? Som lærling i Gjermundshaug Anlegg får du opplæring hos en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen, der lærlingejobben ikke bare blir starten på din fremtid - du blir også en av de vi bygger vår fremtid rundt.

Gjermundshaug Anlegg har lang tradisjon for å satse på og utdanne lærlinger til fagbrev innen anleggsbransjen. Får du lærlingejobb hos oss er ikke dette bare starten på din fremtid, du er også en av de vi bygger vår fremtid rundt. 

Du bør ha fullført VG2 i anleggsteknikk, da vi er ute etter lærlinger i Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsrørleggerfaget og Vei- og anleggsfaget. Vi setter også pris på om du har en solid dose stå-på-vilje, godt humør og et sterkt ønske om å bidra positivt i en Great Place to Work- sertifisert organisasjon er du den rette lærlingen for oss. 


Fagområder for lærlinger 

En vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Fagarbeiderens oppgaver innebærer bygging, drift og vedlikehold av veier, vann og avløp. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport, tomtearbeid med legging av vann- og avløpsledninger og sprenging i forbindelse med vei- og anleggsarbeid. Enkelt betongarbeid er det også vanlig at vei- og anleggsarbeideren må utføre.

Det benyttes avansert utstyr og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken.

Anleggsmaskinfører er et ansvarsfullt yrke. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i. Også bruk av GPS-, og 3D-systemer i maskinene må anleggsmaskinføreren beherske.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføreren vet hvordan man kjører maskinene best mulig for å unngå skade på omgivelsene.

Anleggsrørleggeren jobber med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen. Du jobber med:

  • drift og vedlikehold av rør og rørdeler
  • grunnarbeid og arbeid med rørsystemer til vann og avløp i blant annet grøfter og kummer 
  • vedlikehold av offentlige og private vann- og avløpsanlegg
  • kunnskap om klima- og miljøutfordringer for best mulig sikring og vedlikehold av vann- og avløpssystemet

 

 

 

 

Mer om karriere