Vår historie

Over 70 år med nybrottsarbeid hvor Gjermundshaug har vært først i løypa – og satt spor. Vi har prøvd mye nytt, våget å satse og ledet an i en tøff anleggsbransje. Vår uredde tilnærming har ført oss langt, og vil ta oss enda lenger fremover.

Vi er stolte av å ha ført arven videre i sju årtier, i form av gründerånden, gjennomføringsevnen og drivkraften som har vært med siden starten.

 

Ottar (t.v.) og Ingvald Gjermundshaug

Ottar (t.v.) og Ingvald Gjermundshaug

1949

Lokalt familieeierskap siden 1949
Ingvald og Ottar Gjermundshaug stiftet Brødrene Gjermundshaug i Alvdal i 1949. Maskinparken bestod av en traktor med halvbelter og enkelt redskap, og oppdragene var med stubbebryter og dyrking av jord. Lite ante de to om hvilket eventyr de startet den gang.

Eventyret bærer i dag tittelen Gjermundshaug Gruppen, og har vokst til et konsern med over 300 ansatte. Hovedvirksomheten i konsernet er anleggsvirksomhet, og tjenestene leveres av flere selskaper med forskjellige virksomhets- og markedsområder. Konsernsjef Ole Gjermundshaug er tredje generasjon, og fjerde generasjon er godt forankret i virksomheten.


1950-1959

Vinteren 1950 dro Ingvald og lillebror Ottar til Oslo for å handle kraftigere redskap. Kjøpetillatelser og lån i lomma sikret nødvendig utstyr for å skaffe jobber. De første jobbene handlet om nydyrking, bygging av fjellveier og klargjøring av tomter.

Revolusjon og nyvinninger
Arbeidet brødrene gjorde i forbindelse med nydyrkinger vakte oppsikt, og det ble kalt en revolusjon når Gjermundshaug-karene kom med bulldoser for å kjøre ut tomter. Historien forteller at folk syklet lange veier for å se de to mennene i arbeid.

Allerede året etter ble det behov for en større og nyere bulldoser. For brødrene utviklet det seg raskt, med flere og nyere maskiner og flere som var med på kjøringen.

Tronfjell

Tronfjell

1959

Unikt pågangsmot
I 1959 skulle det bygges TV-sender på Tronfjell i Alvdal. Telegrafverket skulle bygge taubane, mens Ingvald mente han kunne bygge veg til toppen. «Umulig» var konklusjonen fra Telegrafverket - men Ingvald vant. Han fikk én måned på seg, uten betaling, men fikk all transport av vann, sement, materialer og sand til toppen til en avtalt kilopris. Etter én måned med nettene tilbrakt under presenning og mye blodslit, var vegen klar for transport. I dag er det nesten uforståelig hvordan det var mulig å bygge Tronfjellveien, med utstyret og maskinene som var den gang. Veien er nå Norges nest høyeste bilvei for allmenheten, og går til toppen 1 666 meter over havet.


1963-1964

Tungt år, men med fremgang
1963 ble et tungt år, da Ottar Gjermundshaug plutselig gikk bort, bare 38 år gammel. Ingvald og firmaet bar preg av dette i mange år, men stoppet ikke fremdriften. Allerede året etter, i 1964, kjøpte Brødrene Gjermundshaug sin første veihøvel. Den var i dårlig stand, men Ingvald visste å fikse ting – og snart var den i full drift. På denne tiden var firmaet de eneste. Utenom Vegvesenet som kunne skilte med egen veihøvel.

1980

1980

1965-1995

Videre vekst
I årene som fulgte vokste virksomheten seg stadig større med flere og flere jobber, innen veibygging og etter hvert i forbindelse med kraftutbygging og klargjøring av større industritomter – samt noe i forbindelse med jernbane.

Grunnarbeidene til Vikingskipet på Hamar i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 står også på listen over oppdrag. Våre maskiner, folk og kompetanse har bidratt til opprusting av flere idrettsanlegg, blant annet ytre løypenett i Holmenkollen og Midtstubakken til ski-VM i 2011.

Fra arbeidene med den nye hovedflyplassen startet tidlig på 90-tallet og frem til i dag, har Gjermundshaug gjort seg solid bemerket på Romerike. I dette området har vi hatt folk og maskiner i kontinuerlig arbeid i over 25 år.


1995-2009

Forsvaret – en betydningsfull oppdragsgiver
Høsten 1995 vant selskapet et anbud om bygging av hovedveger og løypetraseer i forbindelse med etableringen av Rena Leir. Deretter begynte snøballen å rulle med Forsvaret som en betydningsfull oppdragsgiver.

I 2002 ble det inngått en stor kontrakt med Forsvaret, knyttet til byggingen av Regionfelt Østlandet. Oppdraget var hovedvegsystemet inn til angrepsfelt sør. Siden ble mange kontrakter underskrevet i forbindelse med etablering av det enorme skytefeltet – på totalt 250 kvadratkilometer.

Hjerkinn

Hjerkinn

2009-2013

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn og tilbakeføring til naturen bød på store og krevende oppgaver – spesielt rydding av minefelt, et omfattende og risikofylt arbeid. Et av kravene i prosjektet var en sikkerhetssone på 600 meter mellom folk og maskiner – en type jobb som aldri hadde vært utført tidligere. Undersøkelser verden rundt viste at ingen kunne hjelpe med å bygge opp utstyr innenfor tidsrammene og spesifikasjonene som var nødvendige. Igjen kom kreativiteten, innovasjonen og gjennomføringskraften som ligger i DNA-et til Gjermundshaug til uttrykk – ved å starte arbeidet med utvikling selv. Resultatet ble et prosjekt med utvikling av fjernstyrte anleggsmaskiner. I 2009 ble to dumpere og to gravemaskiner på rekordtid bygget om til å kunne fjernstyres.

Arbeidet på Hjerkinn ble nok et bevis på pionérarbeid, evne og vilje til å gå foran og utvikle noe helt nytt. Prosjektet har også fått internasjonal oppmerksomhet. Gjennom egen videreutvikling av den fjernstyrte teknologien har vi vokst på området – og dette videreutvikles i dag i et eget selskap, Steer AS. Maskiner merket Gjermundshaug har vært på mange fjernstyrte oppdrag i årene etter dette, både militære og sivile i inn- og utland.

Gjermundshaug 70 år i 2019

Gjermundshaug 70 år i 2019

2013-2017

Det har også vært stor vekst i kjernevirksomheten for Gjermundshaug Gruppen, med etablering av Anlegg Øst Entreprenør AS på Lillehammer fra 2013.

 

2018

Solid vekst
Innen 2018 telte konsernet over 300 ansatte. Samlet kunne selskapene i Gjermundshaug Gruppen vise til en solid vekst gjennom året. Omsetningsøkningen var i tråd med målsetningene for vekst og utvikling – men langt i fra noen sovepute av den grunn.

 

2019

70 år med historie, erfaring og utvikling
Gjermundshaug Gruppen har kontinuerlig utviklet seg, rettet blikket opp og frem, og stått støtt i 70 år. Dette var året for å se de lange linjene tilbake i historien, og minnes hvilket eventyr Ingvald og Ottar la grunnlaget for.


2020-2021

Veien inn i fremtiden
Vi har en unik historie og mange viktige milepæler. Det er suksesshistorier, det er feil og lærdom å ta med seg. Gjermundshaug Gruppen fortsetter inn i fremtiden som et innovativt og fremoverlent konsern, som ser muligheter der andre ser problemer. Utvikling er et sterkt nøkkelord. Vi bygger sten på sten, og fortsetter vår strategi med små og mellomstore prosjekter. Veksten skal komme i form av nye tjenesteområder og etablering i nye geografiske områder.

Fokus på å drive lønnsomt hver dag
Stor, men kontrollert vekst de siste årene hvor resultatene har vært positive i en bransje med synkende inntjening. En solid og langtidsbygd bedriftskultur med fokus på HMS er viktige faktorer for at vi skal lykkes, nå våre mål og skape suksess.

Unik og sterk kultur
Gjennom årene har Gjermundshaug Gruppen bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg.

For mange konsern og bedrifter har verdier lett for å bli mindre synlige enn arbeid som utføres. Slik oppfattes det derimot ikke i Gjermundshaug. Kjerneverdiene i konsernet er et resultat av den lange og innholdsrike historien. Trivsel, profesjonalitet, løsningsorientert og stolthet er ikke bare fine ord på et papir, men etterstrebes og er levende i organisasjonen og styrende for den enkelte medarbeider hver eneste dag. Trivsel og samhold blant ansatte, og en kultur hvor alle elsker utfordringene hverdagen byr på, er essensielt for videre utvikling.


Fremtiden ligger i bærekraft og teknologi
BIM, 3D-modeller, digitalisering og stadig nye teknologiske løsninger gir oss fremdrift. Vi jobber målrettet med fokus på bærekraft i hele organisasjonen for å nå de mål som er satt. Vi er ikke redd for å være i forkant med å tenke nytt.

Siden den spede begynnelsen med to brødre, består anleggsvirksomheten i dag av Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør. Specto Remote og Steer AS er Gjermundshaug Gruppens teknoselskaper med hovedfokus på avanserte trådløse kommunikasjonsløsninger, førerløse og autonome anleggsmaskiner. Specto Remote sin virksomhet er radio- og datakommunikasjon innen blant annet offshore og shipping. Vi er lokalisert i Alvdal, Elverum, Lillehammer og Oslo – og utfører arbeid i hele landet.

Med våre 300 ansatte og en omsetning på 1,0 milliard i vårt 72. år, er vi godt rigget for å tåle videre vekst ved å bygge sten på sten, med fokus rettet mot fremtiden, våre kunder og våre ansatte.

Ingen ting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid.