I felten

Mye av Jørgen Sandvolls jobb som stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen handler om oppmåling ute i terrenget.

FAKTA

Navn: Jørgen Sandvoll
Selskap: Gjermundshaug Anlegg
Stilling: Stikningsingeniør

EN VELDIG VARIERT HVERDAG

Jobben og hverdagen er veldig variert, sier Jørgen Sandvoll. Han er stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen og jobber til daglig for Gjermundshaug Anlegg, og har sin base i Elverum. – Som stikningsingeniør får jeg være med på prosjektene fra start til mål. I starten av et prosjekt er det mye innearbeid med bearbeiding av data fra byggherre og konsulenter. Vi mottar alle tegninger og går i gang med prosjektering, mengdeberegninger og utarbeidelse av 3D-modeller og data som mates inn i maskinene, slik at de har noe å grave etter, forteller Sandvoll.

UTE I FELTEN

Men jobben som stikningsingeniør handler om mye mer enn å sitte på kontor. Mye av arbeidet gjøres ute i felten, med målinger og oppfølging underveis.  – I tillegg til registrering av terrenget på forhånd, både med dronefilming og annen innmåling, følger vi opp hele veien underveis i prosjektet. Det er strenge krav til dokumentasjon, og vi følger opp maskinstyringen, har kontroll på massemengder og bistår i forbindelse med plassering i terrenget av for eksempel kulverter og kummer, utdyper Sandvoll.

RIVER NED OG BYGGER OPP

– Et prosjekt handler jo i prinsippet om at vi «river ned» og bygger opp igjen, og etter at prosjektet er avsluttet måler vi opp, dokumenterer og melder inn oppdaterte data om terrenget til Statens kartverk, forteller Sandvoll videre. Han har jobbet i Gjermundshaug Gruppen siden 2015, og stortrives.

MODERNE TEKNOLOGI

– Det jeg liker best med jobben min er at jeg kan veksle mellom å sitte inne på kontoret og være ute i felten. Det gjør hverdagene varierte og gjør at jeg i ganske stor grad kan styre min egen hverdag. – I tillegg jobber jeg mye med moderne teknologi, som droner, maskinstyringsdata, GPS og fjernstyring. Det er spennende, synes Jørgen Sandvoll. Han er raus med rosen av Gjermundshaug Gruppen som arbeidsgiver. – Gjermundshaug Gruppen er en framtidsretta og framoverlent arbeidsgiver, ikke minst er de langt framme teknologisk. Det gjør det ekstra interessant å jobbe her. – Dessuten er det et arbeidsmiljø med mange trivelige folk som det er artig å jobbe sammen med.

UTVIKLINGSMULIGHETER

Sandvoll skryter også av hvordan arbeidsgiveren legger til rette for videreutdanning og utvikling i jobben. – Som geomatiker og stikningsingeniør må jeg kunne litt av alt, og de er flinke til å tilby kurs og opplæring i nye ting som kommer. – Sånn sett er anleggsbransjen absolutt et yrkesvalg jeg vil anbefale for folk med min bakgrunn. Her får jeg virkelig brukt det meste av utdannelsen min, avslutter Jørgen Sandvoll.