Milliardkontrakt på Intercity-prosjekt

jun. 27, 2024

Gjermundshaug Anlegg har blitt tildelt milliardkontrakt på InterCity-prosjektet, som er en del av prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika (KSÅ) på Dovrebanen med ca.30 km med nytt dobbeltspor mellom Kleverud og Åkersvika.


Kontrakten er inngått med Bane NOR om bygging av nytt dobbeltspor gjennom Stange Sentrum, og ombygging av Stange stasjon. Kontrakten er en utførelsesentreprise, og den fjerde av de store kontraktene i Intercity-prosjektet.


Entreprisen innebærer 1,8 km dobbeltspor sør for Stange stasjon, jernbanetekniske installasjoner, støyskjermer og teknisk hus. Arbeidet omfatter derfor utskifting av eksisterende underbygning i dagens Dovrebane, samt ombygging av Stange Stasjon. 


Kommunale veier og fylkesveier med tilhørende konstruksjoner skal ombygges. Det skal bygges gang- og sykkelvei og knutepunkter skal omorganiseres.


Fra før har Gjermundshaug anlegg vært med i prosjektfasen til KSÅ gjennom KS-2 Tangevika jernbanebru, og KSÅ - 3. I tillegg til å ha bygget infrastrukturen til ny omformerstasjon på Jessnes.


Derfor er vi i Gjermundhsuag anlegg glad for at bane NOR vil fortsette det gode samarbeidet, og ser frem til å bidra med det viktig arbeidet som sørge for modernisering av infrastruktur og utvikling på norske jernbane, slik at jernbanetrafikken kan gå raskere og bedre.

Aktuelt

Bærekraftsrapport 2023

Vi er stolte over å presentere vår 3. bærekraftsrapport.

Bærekraftsrapporten for 2023

Denne bærekraftsrapporten gjelder for Gjermundshaug Anlegg AS og er et supplement til
vårt konsern Eledas lovpålagte bærekraftsrapport etter årsregnskapsloven. Rapporten gjelder for 1.januar 2023 til 31. desember 2023.


For spørsmål rundt bærekraft eller denne rapporten, ta gjerne kontakt med Yvonne-Marie Miniggio.

yvonne-marie.miniggio@bga.no
Bærekraftsmedarbeider.
Juni 2024, Alvdal, Norge

Les mer