Satser på lærlinger

Styrket satsing på lærlinger og utdanning av nye medarbeidere gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Gjermundshaug Gruppen.

– Gjermundshaug Anlegg er et bra sted å være lærling, sier Martin Grøtting fra sin plass bak spakene i gravemaskina på Hanestadkjølen.

Behandles som ansatt

– Jeg føler meg ikke som noen lærling her, er mer som en vanlig ansatt. Jeg får ansvar og oppgaver som hvilken som helst annen som jobber her, sier Grøtting.
Han har vært lærling hos Gjermunshaug Anlegg i ett års tid nå, og nå er det kommet inn to nye lærlinger til.
Målet i strategiplanen for 2016-2019 sier at det i Gjermundshaug Gruppen til en hver tid skal være 5-10 lærlinger.

Viktig rekruttering

– Det er et satsingsområde og en trend. Samtidig kommer det krav om at vi må ha et visst antall i systemet. Og for oss blir lærlinger et satsingsområde fordi vi vurderer det som en veldig viktig arena for rekruttering av nye medarbeidere i framtida, sier Ole Gjermundshaug.
Opplegget som er etablert rundt dette fungerer i hvert fall godt, skal vi tro Martin Grøtting.
– Gjermundshaug er veldig bra på oppfølging av lærlinger, sier den unge alvdølen.