Fakturainformasjon

Fakturaer til Gjermundshaug Gruppen og datterselskapene.

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes oss i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

FAKTURAER PÅ EHF-FORMAT

Fakturamottaker – organisasjonsnummer.

Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap.

Selskap  ORG NR 
Anlegg Øst Entreprenør AS 911 866 773
Gjermundshaug Anlegg AS 895 711 942
Specto Remote AS 993 433 802
Gjermundshaug Gruppen AS 916 102 852
Gjermundshaug AS 958 912 684
Alvdal Eiendom AS 984 396 996
Trysilvegen 256 AS 884 128 072
Steer AS 920 318 541
Grundsetmoen Eiendom AS 921 399 669


Deres referanse = Prosjektnummer.

Prosjektnummer skal inneholde 5 siffer og skal stå i feltet for «AccountingCost».

Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer, dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.

Tilleggsopplysninger:

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF-standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).

Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen som vi ønsker skal følge med.

Fakturavedlegg:

  • MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
  • Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice»

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.

Utenlandske leverandører:

I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

FAKTURAER SENDT PR MAIL

  • Vi mottar fakturaer i pdf format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i selskapsoversikten under.
  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med prosjektnummer 5 siffer og navn på bestiller.
  • Bilag må ligge i samme pdf-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver pdf.
  • Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate pdf-dokument. Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
  • Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.

Selskap Fakturaadresse
Anlegg Øst Entreprenør AS 911866773@anlegg-ost.no
Gjermundshaug Anlegg AS 895711942@bga.no
Specto Remote AS 993433802@bga.no
Gjermundshaug Gruppen AS 916102852@bga.no
Gjermundshaug AS 958912684@bga.no
Alvdal Eiendom AS 984396996@bga.no
Trysilvegen 256 AS 884128072@bga.no
Steer AS 920318541@steer.no
Grundsetmoen Eiendom AS 921399669@bga.no

 

FAKTURAER SENDT PR POST

  • Fakturaer kan sendes pr post til adressen: Randmælsveien 34, 2560 ALVDAL.
  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med prosjektnummer 5 siffer og navn på bestiller.

Vi vil ikke kunne behandle fakturaer som er stilet til feil selskap og/eller mangler ordrenummer eller prosjektnummer. Disse vil bli avvist/returnert.