Fakturainformasjon

Fakturaer til Gjermundshaug Anlegg

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes oss i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

FAKTURAER PÅ EHF-FORMAT

Fakturamottaker – organisasjonsnummer.

Gjermundshaug Anlegg AS, Org.nr. 895 711 942

Deres referanse = Prosjektnummer.

Prosjektnummer skal inneholde 5 siffer og skal stå i feltet for «AccountingCost».

Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer, dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.

Tilleggsopplysninger:

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF-standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).

Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen som vi ønsker skal følge med.

Fakturavedlegg:

  • MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
  • Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice»

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.

Utenlandske leverandører:

I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

FAKTURAER SENDT PR MAIL

  • Vi mottar fakturaer i pdf format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i selskapsoversikten under.
  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med prosjektnummer 5 siffer og navn på bestiller.
  • Bilag må ligge i samme pdf-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver pdf.
  • Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate pdf-dokument. Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
  • Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.

Selskap Fakturaadresse
Gjermundshaug Anlegg AS 895711942@bga.no

 

FAKTURAER SENDT PR POST

  • Fakturaer kan sendes pr post til adressen: Randmælsveien 34, 2560 ALVDAL.
  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med prosjektnummer 5 siffer og navn på bestiller.

Vi vil ikke kunne behandle fakturaer som er stilet til feil selskap og/eller mangler ordrenummer eller prosjektnummer. Disse vil bli avvist/returnert.