Fjernstyrte gravemaskin i Elverum fra San Francisco

feb 19, 2020

Her kobler Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug seg opp fra hotellrommet i San Francisco og fjernstyrer en gravemaskin som står på Elverum. – Det fungerte brillefint. Vi påstår det må være verdensrekord, sier daglig leder Pål Ligård i STEER.

Avstanden mellom San Francisco på USAs vestkyst og Elverum er 8 500 kilometer. Likevel var det helt uproblematisk å sitte på hotellrommet der og kjøre gravemaskin i Elverum via nettet. Det bekrefter hvorfor verden virkelig har fått øynene opp for Gjermundshaug-selskapet Steer AS og deres fjernstyringsteknologi. Eventyret som startet med fjernstyrte anleggsmaskiner på Hjerkinn for ti år siden, er i ferd med å skyte virkelig fart internasjonalt etter lanseringen av en skybasert løsning for fjernstyring av maskiner.

Nylig var Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug – to av de helt sentrale i utviklingen av den nye Steer-teknoloigen – sammen med daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg i USA og presenterte løsningen for en potensiell kunde. – Kunden der har lyst til at vi skal løse utfordringer de har der borte, og vi kan slå fast at de bare er blitt enda mer interessert i løsningen etter at vi var der, forteller Pål Ligård.

INGEN BEGRENSNINGER

Med den nye skybaserte løsningen for fjernstyring av maskiner åpner det seg helt andre muligheter enn tidligere. Maskinene kan kjøres fjernstyrt via høyoppløselig video uten forsinkelse – eller de kan kjøre semi-autonomt via forhåndsdefinerte ruter. Steer gir sjåføren mulighet til å håndtere flere maskiner samtidig og enkelt bytte kjøretøy med et tastetrykk. Det er ingen begrensninger på avstanden mellom sjåfør og maskin ettersom kommunikasjon går over internett. Det er allerede i dag fullt mulig å plassere tre sjåfører i hver sin tidssone rundt om i verden – der alle tre kjører samme maskin i hvert sitt åtte timers skift. Slik kan produksjonen holdes gående uavbrutt sju dager i uken.

LEDENDE I VERDEN

– Det er andre i verden som driver med dette også, men vi føler vi ligger et hestehode foran resten, forteller Pål Ligård. Han begrunner det med den lange og brede erfaringen Gjermundshaug og dermed Steer har med fjernstyrte maskiner. – Det er en kjempefordel for oss at vi var tidlig ute. Den kunnskapen vi har samlet oss gjennom ti års driftserfaring, samarbeidet og tilbakemeldingene vi har fått fra sjåførene og den praktiske erfaringen vi dermed kan legge til grunn når vi videreutvikler systemet er avgjørende. – Det er ingen i verden som har kjørt så mye fjernstyrte anleggsmaskiner som Gjermundshaug-ansatte. Det betyr mye. Vi vet hva vi har, hva vi mangler og hva vi ikke trenger å bry oss om. I tillegg er det eierskap til konseptet i hele organisasjonen, sier Pål Ligård.

FRA UTVIKLING TIL LEVERING

Han forteller nå at det med bakgrunn i den økende interessen for løsningen ligger an til at det blir flere Steer-ansatte i løpet av året som kommer. – Ting har gått som planlagt så langt med utviklingsarbeidet. Nå må vi løfte oss videre for å kunne levere til de kundene som er interessert og for å håndtere den økende etterspørselen vi opplever, spesielt internasjonalt. – Vi har utviklet løsningen på lavbudsjett med få, men flinke folk. Vi har teknologien på plass. Vi har kundene som venter. Nå må vi se på neste skritt, og bli gode på leveringsdyktighet og leveringspresisjon, fortsetter Ligård.

MANGE BRANSJER

Interessen for Steers fjernstyringsteknologi kommer som nevnt vel så mye fra det internasjonale markedet som fra det norske, og det er mange ulike bransjer som lukter på løsningen. – Vi har fått henvendelser fra alle verdensdeler. Det har vært artig med så mange gode tilbakemeldinger etter at vi gikk ut med dette i august. – I tillegg til anleggsbransjen har vi interesse fra både skogbruk, raffinerier og gruvedrift, forteller Pål Ligård.

Den nye skybaserte teknologien har fått sin ilddåp i høst, med fullskala kjøring på Hjerkinn. Med testkjøringa der er løsningen kvalitetssikret, småfeil luket ut og alt gjort klart for at det kan slippes ut på et større marked. – Det å få dette til skybasert og nettstyrt er et kvantesprang. Det åpner helt nye muligheter, både når det gjelder utvikling, drift og support, avslutter Ligård.

8 500 KM UNNA: Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug kobler seg opp og fjernstyrer en gravemaskin som står i Elverum fra hotellrommet i San Francisco. Det fungerte helt knirkefritt.

USA-INTERESSE: En kunde i USA er interesserte i Steers fjernstyringsteknologi, og her sjekker Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug en hjullaster som det kan være aktuelt å installere løsningen i.

TESTKJØRING: Den nye skybaserte løsningen til Steer har vært testet grundig i reelt miljø på Dovrefjell i høst.