GG har signert Grønnvaskingsplakaten

jan 06, 2023

GG ønsker å vise at vi tar arbeidet med klima, miljø og bærekraft seriøst og har derfor valgt å signere GrønnvaskingsplakatenGrønnvaskingsplakaten er et felles opprop initiert av flere interesseorganisasjoner om å jobbe mot at bedrifter grønnvasker seg. Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker.

For å lese mer om plakaten, se hvem andre som har signert og felles prinsippene for å unngå grønnvasking, se hjemmesiden til Grønnaskingsplakaten

https://gronnvasking.no/no/hjem/

Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å oppfordre andre aktører i bygg- og anleggsbransjen til å ta del i kampen og signere oppropet.