Hektisk helg på Rørosbanen for Gjermundshaug Gruppen

jun 17, 2019

Det jobbes på høytrykk døgnet rundt langs jernbanenettet på Østlandet i helga. Alle tog er innstilt mens det utføres vedlikeholdsarbeid langs Rørosbanen mellom Hamar og Støren, og på flere andre strekninger. Med egne og innleide folk har Gjermundshaug Anlegg til sammen over 110 personer i arbeid langs jernbanen – fra Kirkenær i sør til Stjørdal i nord.

STENGT I TO OG ETT HALV DØGN

Rørosbanen ble stengt for all togtrafikk fra sent fredag kveld, og åpner ikke igjen før tidlig mandag morgen. I løpet av tidsvinduet på to og ett halv døgn er det omfattende arbeid som skal gjøres, hovedsakelig i regi av selskapene i Gjermundshaug Gruppen. 

STIKKRENNER OG KULVERTER

Mannskapene fra Gjermundshaug Anlegg skal i løpet av helga bytte åtte stikkrenner på Solør- og Rørosbanen, fra Kirkenær til Stai. I tillegg vil det være spesialjobber som innebærer bytte av svillepartier og nye sporveksler på Auma, Alvdal og Tynset.

KULVERT ERSTATTER PLANOVERGANGER

Det største enkeltprosjektet på Rørosbanen denne arbeidshelga er i regi av Gjermundshaug Anlegg på Bjørånes. Der skal fem usikrede planoverganger stenges, og erstattes med en ny kulvert under jernbanen. Her er det tett med både maskiner og mannskap for å få alt på plass igjen før første togavgang mandag morgen. I tillegg har Gjermundshaug Anlegg folk i sving i Trøndelag, der det byttes ut to bruer i området ved Stjørdal. 

STORT HULL: Lørdag formiddag var det fortsatt et digert hull der jernbanelinja går ved Bjørånes. Innen mandag morgen skal både nye kulverten og sporet være på plass igjen. Foto: Alvdal midt i væla.

17 VOGNTOG: 17 vogntog måtte til for å transportere alle elementene til kulverten som innen mandag morgen skal være på plass under jernbanesporet ved Bjørånes. Foto: Alvdal midt i væla.