Implenia og Gjermundshaug Anlegg med kontraktsignering

sep 21, 2022

Implenia Norge og Gjermundshaug Anlegg har underskrevet kontrakt for utførelse av grunnarbeider på Tangenvika jernbanebru.

Gjermundshaug Anlegg blir underentreprenør til Implenia for utførelse av grunnarbeider for deres byggeprosjekt av Tangenvika jernbanebru, som er på over én kilometer.

Avtalen mellom Implenia og Gjermundshaug Anlegg har en verdi på over 100 millioner kroner og omfatter hele dagsonen med sprenging og fylling av stein og grunn for å klarlegge arbeidsfundamentet for brua.

– Gjermundshaug Anlegg kommer også til å utføre grunnarbeider for Implenias rigg og midlertidig kaibygging på Furnesbakken. Dette arbeidet kommer blant annet til å innebære fjerning av over 50.000 kvadratmeter vegetasjonsdekke, over 300.000 kubikkmeter sprenging, samt utbygging av faunapassasje slik at villdyr skal kunne krysse jernbanelinjen, heter det i en pressemelding.

Regionsdirektør for Bru og Betong i Implenia Norge, Mario Perissutti, forteller at det var flere faktorer som spilte inn i deres valg av Gjermundshaug Anlegg til å utføre denne delen av prosjektet, og at underentreprenøren har vært med allerede i tilbudsfasen.

– Gjermundshaug Anlegg er en aktør som er godt kjent i det lokale området og som dermed kan sørge for at et komplekst prosjekt av Tangenvikas størrelse kan fullføres bærekraftig. Det at de har et godt kjennskap til byggherre Bane Nor fra et tidligere prosjekt i Stange er så klart også et stort pluss. Vi vet at Gjermundshaug Anlegg har kompetansen til å levere arbeid av høy kvalitet, og de bruker vårt Lean-verktøy VisiLean og GPS-systemer slik at Implenia hele veien kan ha god oversikt over fremgangen i prosjektet, sier Perissutti.

Gjermundshaug Anlegg begynte allerede så smått på grunnarbeidet mandag 5. september, i hovedsak med å rydde unna svartelistet vegetasjon for å forberede det kommende grunnarbeidet.

Mario Perissutti kan fortelle at arbeidet i Tangenvika går som planlagt.

– Implenia er i rute med byggeforberedelser og supplerende grunnundersøkelser så langt, i tillegg er prosjekteringsprosessen i full fart, sier han.