Korona - forebyggende tiltak i GG

mar 19, 2020

Gjermundshaug Gruppen har innført forebyggende tiltak mot spredning av Koronavirus.

 1. Vaner som forebygger smitte skal opprettholdes i tråd med informasjon fra FHI og Helsedirektoratet
 2. Spisepauser skal avholdes på forskjellige steder for å unngå for tett kontakt. Ta med matpakke, egen drikke og ikke spis eller tilbered mat/drikke i fellesarealer sammen med andre. Spisepauser kan avholdes f.eks. i maskin, i bil, på personlig brakke eller personlig kontor (for de som har det). Dette gjelder også ved våre kontorlokasjoner. 
 3. Anlegg der bespisning er absolutt nødvendig i fellesarealer (kro, restaurant, hotell etc.) skal følge myndighetsråd og spisestedets lokale råd. Som minimum skal det opprettholdes en avstand på 2 m (gjerne mer) mellom interne ansatte og andre som eventuelt spiser i samme lokale. 
 4. Ingen interne møter/samlinger skal avholdes i møterom eller fellesarealer, men kun på Teams eller lignende. Hvis det er et absolutt behov for en samling/møte, og det ikke er mulig å avholde denne via digitale hjelpemidler, skal dette avholdes utendørs med minimum 2 m avstand mellom hver person. 
 5. Møter med våre kunder/byggherrer kan opprettholdes hvis kunden/byggherren krever dette. GGs representanter skal imidlertid oppfordre sterkt til bruk av Teams (eller annet), eller å utsette møte. Hvis møtet MÅ gjennomføres i felles møterom, skal det gjennomføres med færrest mulig deltakere og med minimum 2 m. avstand mellom personer. 
 6. Hjemmekontor skal benyttes for de som har en slik mulighet, når dette er praktisk mulig og hensiktsmessig (Opplys gjerne i din outlook-kalender hvor du er) 
 7. Håndhilsing skal ikke forekomme 
 8. Så langt det er mulig, skift til/fra arbeidstøy hjemme eller i personlig brakke 
 9. Brakkerigger må innføre lokale tiltak som forsterket renhold av toaletter og fellesarealer. Dette er anleggsleder sitt ansvar 
 10. Myndighetspålagt karantene eller isolering skal overholdes 
 11. Ansatte som kjenner seg forkjølet eller har liknende symptomer skal holde seg hjemme 
 12. Hvis en ansatt må reise hjem pga. forkjølelsessymptomer eller annen sykdom skal den ansatte etter beste evne vaske/desinfisere flater på/i maskiner og kjøretøyer som han/hun har brukt siste døgnet. Vask/desinfeksjon skal gjennomføres som siste aktivitet før utstyret forlates og utføres etter beste evne med tilgjengelig utstyr. Prioriter flater som det er naturlig å ta på for føreren. Den som eventuelt overtar maskin/kjøretøy skal gjennomføre samme vask/desinfeksjon før utstyret tas i bruk på nytt. Bruk engangshansker hvis dette er tilgjengelig, og kast disse etter bruk. Vær nøye med å vaske/sprite hender etter gjennomført vask.